zuläts


zuläts
zu leide, zu leids, zu Trotz

Saarland-Deutsch Wörterbuch. 2009.