Ziwwel


Ziwwel
f Zwiebel. Ziwwelsopp

Saarland-Deutsch Wörterbuch. 2009.